godlo
pasja

Nasze oddziały

bip

Wspieranie rozwoju dzieci zdolnych "Akwarium"

            „Tylko wtedy traktujemy dzieci w sposób
             demokratyczny i zgodny z naturą równości, gdy
            zapewniamy każdemu dziecku optymalne warunki
            rozwoju, stosowne do jego możliwości.”
                                                                                           J. L. French
W każdej placówce wychowania przedszkolnego wśród dzieci można wyróżnić te, które przejawiają uzdolnienia w określonym kierunku i takie dzieci należy wspierać, ukierunkowywać, dowartościowywać a nie tylko pozostawać ich entuzjastami. Rozwój ich potencjalnych zdolności zależy głównie od sposobu pracy zarówno w przedszkolu jak i w domu. Czynnikami decydującymi o poziomie rozwoju zdolności są warunki społeczne, działalność wychowawcza oraz własna praca dziecka. Dlatego też  dzieci zdolnych może być więcej, jeżeli świadomie będziemy wspierać i rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia. W naszej grupie stosuje się nowatorskie sposoby rozwijania uzdolnień dzieci min. poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach  oraz systematyczną pracę edukacyjną opartą na planach miesięcznych o rozszerzonym poziomie wymagań, zgodnie z wybranym do realizacji Programie  Wychowania Przedszkolnego. Treści programowe pozwalają tak pracować z dzieckiem, aby ukierunkować go do zadań, które wzmocnią jego poczucie wartości i umożliwią odkrywanie własnego potencjału w różnych formach aktywności.
Zdjęcia przedstawiają zajęcie zorganizowane na temat „ Poznajemy sposoby spędzania wolnego czasu,” których celem było umożliwienie zdobycia dzieciom zdolnym doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym, dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań, doskonalenie umiejętności czytania, ćwiczenia logicznego myślenia, rozwijanie twórczej wyobraźni ruchowej i werbalnej. Aby osiągnąć założone cele zostały wykorzystane innowacyjne metody pracy ( min. metoda Aktywnego słuchania Muzyki) i atrakcyjne środki dydaktyczne tj. nagranie utworu Camille Saint Saensa „Akwarium”, nagranie utworu J. Straussa, kolorowe wstążki, tekst słowno – obrazkowy, akwarium, krzyżówka, rozsypanka wyrazowa do krzyżówki, karta pracy „Ukryte rybki.” Zajęcia miały charakter stymulacyjny a  proponowane działania stwarzały dzieciom możliwość przeżycia satysfakcji z pracy twórczej i jej efektów, czego dowodem było duże zaangażowanie się dzieci w  wykonywanie zadań. Dzięki aktywnym i twórczym metodom pracy jesteśmy w stanie dokonać wielu wspaniałych osiągnięć zarówno przy wspomaganiu dzieci zdolnych jak i przy usprawnianiu dzieci z deficytami i zaburzeniami, jednakże należy działania te zaplanować na określony – dłuższy okres czasu, który pozwoli utrwalić się pewnym mechanizmom.
(L.W)
Dodano: 24.03.2013, oddzial: Słoneczka

Galeria zdjęć

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr
kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone | 2005-2019
© Miejskie Przedzkole nr 2 w Limanowej | Logowanie
up