godlo
pasja

Nasze oddziały

bip

Rekrutacja 2019

Uwaga! Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajduje się z zakładce "Do pobrania" - "Rekrutacja 2019"


W dniu 18 lutego 2019 r. rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa na rok szkolny 2019/2020. Poniżej przedstawiamy informację o obowiązujących terminach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz zasadami przyjętymi przez Radę Miasta Limanowa. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzone od dnia 18 lutego 2019 r. Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.), zwanej dalej „ustawą". W postepowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Limanowa przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Limanowa ( art. 131 ust.1 ustawy – Prawo oświatowe). Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat. Dziecko 3 letnie nabywa prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 3 lata. Dzieci w wieku 3-5 lat maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dzieci 6 letnie maja obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski można pobrać w placówce, do której składany będzie wniosek. Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych placówek Miasta Limanowa, przy czym w każdym złożonym wniosku jako placówkę pierwszego wyboru należy wpisać ta samą placówkę. Termin składania wniosków: od 18-28 lutego 2019 r.

W celu zapoznania się z kryteriami rekrutacyjnymi do przedszkola oraz terminami rekrutacji zapraszamy na stronę Urzędu Miasta Limanowa po adres:

http://www.miasto.limanowa.pl/pl/4906/15307/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych.html
Dodano: 31.01.2019, Z zycia przedszkola

Galeria zdjęć

obr
kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone | 2005-2019
© Miejskie Przedzkole nr 2 w Limanowej | Logowanie
up