Nasze oddziały

bip

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola zgodna jest z Programem 3-letnim opracowanym na lata 2015-2018 oraz z naszą Wizją i Misją.
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Zainteresowanych szczegółowym zapoznaniem się z dokumentem zapraszamy do nauczycieli grup wychowawczych lub dyrekcji.
kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone | 2005-2021
© Miejskie Przedzkole nr 2 w Limanowej | Logowanie
up